Skatteregler för julklappar och andra gåvor till anställda

Om du får en gåva från din arbetsgivare är det oftast en skattepliktig förmån. Men det finns några undantag. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Huvudregeln är att om du som anställd får en gåva från din arbetsgivare så är den skattepliktig. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. De är skattefria för dig som anställd så länge gåvans marknadsvärde inte överstiger det skattepliktiga beloppet. Men om värdet på gåvan överstiger det beloppet så är gåvan skattepliktig från första kronan.

Skattefria gåvor

Julgåva
En julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms).

Jubileumsgåva
En jubileumsgåva är en gåva till dig som anställd i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Den är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kronor (inklusive moms)

Minnesgåva
Om du är varaktigt anställd kan du få en minnesgåva i samband med

- att du uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt)

-att du varit anställd en längre tid (minst 20 år)

-att anställningen upphör.

Minnesgåvan är skattefri för dig om värdet inte överstiger 15 000 kronor (inklusive moms) och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när din anställning upphör. Som varaktigt anställd räknas du om din sammanlagda anställningstid är minst sex år.

Kontanter, check eller ett presentkort som kan bytas mot pengar är inte skattefri. Cityplays presentkort är skattefria enligt ovanstående regelverk (2023).

Julgåvor till kunder

Det är också vanligt att företag köper julgåvor till sina kunder. Det finns inte några särskilda möjligheter till skattemässigt avdrag för just julgåvor till kunder, då det räknas som personlig generositet. Gåvor till kunder följer de vanliga avdragsreglerna, vilket innebär att det ska vara fråga om en representations- eller reklamgåva och avdrag medges med högst 300 kronor inklusive moms.