Villkor för presentkort

1. Intro

Detta dokument är en anmälan till att acceptera att ta emot digitala presentkort från Cityplay. Presentkorten kan vara gåvor från exempelvis region, kommunen eller företag till dess anställda. Det kan också vara presentkort som är köpt via Cityplays ehandel.

2. Villkor och anmälan

Du som handlare accepterar genom denna anmälan att ta emot presentkort från Cityplay. En anmälan innebär att medlemmarna kan handla hos er med ett presentkort som betalmedel. Med handlare menas att du har en verksamhet som är kopplad till den fysiska handeln. Ex: butik, restaurang, café eller salong. Cityplay har rätt att neka om verksamheten ej passar denna beskrivning.

Denna anmälan innebär att du accepterar följande villkor:

- Att följa de separata villkor som gäller för enskilda presentkort.
- Att din verksamhet är ett registrerat arbetsställe inom kommunen
- Vara medveten om att mottagaren själv avgör var hen spenderar sitt presentkort
- Att det inte finns någon garanti för att medverkan innebär försäljning.
- Accepterar att klientmedel endast betalas ut om hantering skett enligt anvisningar.
- Att ansvaret för hanteringen av inlösen vilar helt på företaget.


Medel som saknar underlag kommer inte betalas ut.

3. Avgifter


Din anslutning till Cityplay är kostnadsfri. Cityplay tar ut en transaktionsavgift vid inlösen av presentkort. Avgiften beror på separata avtal. Moms tillkommer. 

- Premium för handlare 0-2 % (tillkommer en måndsavgift, kontakta support@cityplay.se) 
- Medlem i lokal centrumförening 2-3 % (kontakta er centrumförening för mer info)
- Standard 5 %
- Lokala avvikelser kan förekomma (tex att kommunen står för transaktionsavgiften)

Goloyal drar av den löpande avgiften i samband med utbetalningar till handlaren.

Anslutning (och ev avgifter) i Cityplay inkluderar: 

- Cityplay säljverktyg inkl medlemsdatabas
- Administrering av presentkort
- Utbetalning av klientmedel
- Uppföljning via Goloyals gränssnitt

4. Utbetalning

Utbetalning av innestående medel kommer att ske löpande 1-4 ggr/månad. Underlag för utbetalning och samtliga genomförda köp återfinns i handlaradmin.