Villkor för värdecheckar

1. Intro

Detta dokument är en anmälan till att acceptera att ta emot digitala presentkort från Cityplay. Presentkorten kan vara gåvor från exempelvis region, kommunen eller företag till dess anställda. Det kan också vara presentkort som är köpt via Cityplays ehandel.

2. Villkor och anmälan

Du som handlare accepterar genom denna anmälan att ta emot presentkort från Cityplay. En anmälan innebär att medlemmarna kan handla hos er med ett presentkort som betalmedel. Med handlare menas att du har en verksamhet som är kopplad till den fysiska handeln. Ex: butik, restaurang, café eller salong. Ägaren av lojalitetsprogrammet har rätt att neka om verksamheten ej passar denna beskrivning.

Denna anmälan innebär att du accepterar följande villkor:

  • Hjälpa innehavaren vid behov
  • Garantera att presentkortet inte fungerar som betalning för drivmedel, läkemedel, tobak, spel, lotter eller alkohol vid restaurangbesök.
  • Din verksamhet är ett registrerat arbetsställe inom kommunen
  • Vara medveten om att mottagaren själv avgör var hen spenderar sin gåva och att det inte finns någon garanti för att medverkan innebär försäljning.
  • Accepterar att medel endast kommer betalas ut om hantering av gåvan har skett enligt anvisningar.
  • Ansvaret för hanteringen av inlösen vilar helt på företaget. Medel som saknar underlag kommer inte betalas ut.

3. Avgifter

Löpande avgift: 2-5 % (beroende på avtal) av spenderad summa + moms.

Inklusive:

  • Administrering
  • Utbetalning av klientmedel
  • Uppföljning via Goloyals gränssnitt

Goloyal drar av den löpande avgiften i samband med utbetalningar till handlaren.

4. Utbetalning

Utbetalning av innestående medel kommer att ske löpande 1 ggr/vecka. Underlag för utbetalning och samtliga genomförda köp återfinns i handlaradmin.